osada břehyně 

Osada Břehyně se nachází necelé 2 km severovýchodně od města Doksy a něco přes 1,5 km východně od Máchova jezera, na břehu stejnojmenného rybníka.

Jak uvádí internetová encyklopedie Wikipedie, první dochované písemné zmínky o obci Břehyně jsou z roku 1460, kdy obec byla v majetku města Doksy. Obec ale později postupně zanikala a v místě zůstal pouze mlýn ( http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/1719 ). V průběhu 18. století byla obec opět postupně díky podnikatelským aktivitám zdejšího mlynáře obnovena. Obec v této době patřila spolu s okolními obcemi Staré Splavy, Poslův Mlýn, Okna, Skalka u Doks a Zbyny do farnosti církve římskokatolické Doksy.Kaplička svatého Vavřince na Břehyni poblíž silnice Doksy - Mimoň na dobové pohlednici, v pozadí je roubená stavba vodního mlýna zbořeného kolem poloviny 20. století, vlevo vidět je část konírny.

 

Dobová pohlednice "Aus Heidemühl b. Hirschberg. Na prvním obrázku je hostinec u Leknínu, druhý je pohled z hráze na Bezděz přes Břehyňský rybník a na třetím je hájovna z opačné strany hráze než je hostinec.

Heidemühl 1899

Břehyně podle Historického lexikonu obcí v roce 1869 jako obec pod názvem Heidemühl patřila k okresu Dauba (Dubá). V letech 1880 až 1910 to už byla jen osada obce Hirschberg (Doksy), okres Dubá a v letech 1921 až 1930 opět osada nyní obce Doksy, okres Dubá. V roce 1950 vzniká okres Doksy a od roku 1961 tvoří Břehyně část obce Doksy okres Česká Lípa.

Za první republiky spolu s turistickým rozmachem začalo několik zdejších majitelů usedlostí nabízet ubytování. Zdejší hostinec Gasthaus Zum Teichrose (Hostinec U Leknínu) se stal vyhledávanám turistickým cílem. Jeho tehdejší provozovatel - Josef Schreier nabízel 8 lůžek ve 4 pokojích bez vodovodu a se suchým záchodem na dvoře, jak je možné dohledat v jednom z dobových inzerátů.

Gasthaus zur Teichrose cca1940

Hostinec U Leknínu ve 30. letech 20. století

 

Mezi dnešní turistické zajímavosti Břehyně patří kromě kulturní památky U Leknínu  samozřejmě Národní přírodní rezervace Břehyně Pecopala, jejíž součástí je i Břehyňský rybník. Zajímavostí, která určitě stojí za zhlédnutí, je uměle vytvořená průrva ve skále sloužící k odvodu vody z Břehyňského rybníka a barokní kaplička sv. Vavřince se zvoničkou z roku 1779, která je také na seznamu kulturních památek. Od silnice z Břehyně na Mimoň jsou nejkrásnější podvečerní pohledy na hrad Bezděz přes Břehyňský rybník.

 

Venkovský dům u leknínu

Heidemühl_08a

Datum vzniku domu dnes není známé. Dům zřejmě nechal postavit Vincenc z Valdštejna, tehdejší majitel zdejšího panství. Dům i s hospodářskými budovami je již zakreslen na mapách I. vojenského mapování (Josefské), které proběhlo v letech 1764 - 1768.

Doložená historie hostinských služeb U Leknínu (Zum Teichrose) je z přelomu 18. a 19 století, kdy hostinec provozoval pan Leopold Trauselt. Hostinec vlastnil v té době majitel zdejšího panství Arnošt Karel z Valdštejna (svědčí o tom například dochovaná dokumentace a korespondence k rekonstrukci domu provedená v roce 1912 na stavebním úřadě v Doksech). Do konce 2. sv. války zde hostinec provozovala německá rodina Schreier. Po jejich odsunu v hostinci U Leknínu na Břehyni ještě krátce působili manželé Jizbovi a to asi do roku 1952, kdy objekt přechází do vlastnictví vojenských lesů.

V předválečném i poválečném období byl hostinec díky své unikátní poloze oblíbeným výletním místem nejen obyvatelů Doks. 

V šedesátých letech se z hostince stává zařízení Vojenských lesů s. p..

V roce 1961 je osada Břehyně přidružena k Doksům a adresa hostince se z Břehyně č. p. 7 mění na Doksy, Břehyně 280. Na této adrese pak byla střídavě ubytovna pro lesní dělníky a sídlo vojenské lesní správy. V roce 2012 prodal státní podnik nemovitost prostřednictvím veřejné soutěže soukromému zájemci.

Venkovský dům č. p. 280 i s pozemky byl zapsán podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, do státního seznamu nemovitých kulturních památek Severočeského kraje pod pořadovým číslem rejstříku 2885 dne 20. 1. 1965. Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 42, odst. 1, je proto kulturní památkou.

Současní majitelé si dali za cíl vrátit tomuto místu původní účel. Jejich prvním krokem bylo ve vedlejší budově už od 6. června 2013 zahájení provozu sezónního občerstvení U Leknínu, kde se dnes nabízí vyhlášená točená zmrzlina viz. www.ulekninu.cz nebo Facebook U Leknínu. Po rekonstrukci domu na penzion U Leknínu je zde od léta 2017 ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích.

 

 

 

břehyňský rybník

Břehyňský rybník byl založen ve 14. století. Celá oblast je chráněna již od 1. republiky a v roce 1967 se stala přírodní rezervací. NPR Břehyně - Pecopala se skládá ze dvou oblastí, které pomyslně rozděluje silnice Doksy - Mimoň. 

NPR

 

Hlavní dominantou části Pecopala je vrch Pec (Pecopala), centrem části Břehyně je pak samozřejmě vlastní Břehyňský rybník.

Zamrzlý rybník s hradem Bezděz na pozadí. 

rybník pod ledem

 

Jarní pohled na Bezděz přes Břehyňský rybník.

bez děz

 

Pohled na vyvýšeninu nad domem U Leknínu poblíž hráze rybníka, kde údajně měli Valdštejnové postavenou dřevěnou věž, která sloužila jako pozorovatelna případného vzniku lesních požárů. Dnes je vršek porostlý duby, základy původních staveb a několik sklepů se zde dochovaly do dnešních dnů.

jarní vrch

 

 

průrva zim

Uměle vytvořená průrva odvádějící vodu z Břehyňského rybníka Břehyňským potokem do Máchova jezera v zimě.