Břehyňský rybník

Úvod » Dům & okolí » Břehyňský rybník

Předpokádá se, že rybník byl založen v roce 1366 společně s Velkým rybníkem (dnes Máchovo jezero) v rámci soustavy středověkých rybníků založených v bažinatém okolí Robečského potoka a jeho přítoků od Břehyně, přes Doksy, Zahrádky, Holany až po Stvolínky. (V zimě 2009/2010 byl provedený dendrologický výzkum  pařezů nacházejících se na zamrzlém dně vypuštěného rybníka. Podle výsledků výzkumu bylo potvrzeno založení rybníka ve 14. století.  (Publikace Rybníky v České Republice - Křivánek, Němec, Kopp) To vyvrací názor některých autorů, že rybník byl založen v roce 1287, jak je mj. uvedeno na české Wikipedii.) 

První dochované písemné zmínky o Břehyňském rybníku jsou až v privilegiích udělených městu Doksy Jiřím z Poděbrad v roce 1460 (zdroj Wikipedie).

Celá oblast byla chráněna Valdštejny již za 1. Republiky a v roce 1967 se stala národní přírodní rezervací. NPR Břehyně - Pecopala se skládá ze dvou oblastí, které pomyslně rozděluje silnice Doksy - Mimoň. 

NPR (jpg)

Hlavní dominantou části Pecopala je vrch Pec (Pecopala), centrem části Břehyně je pak samozřejmě vlastní Břehyňský rybník.

Podzimní pohled na hrad Bezděz přes Břehyňský rybník

zzzzzzzz (jpg)

Břehyňský rybník byl oblíbeným výletním cílem i v meziválečném období

Heideteich (jpg)

i oblíbeným námětem fotografů

Bösig_Heideteich (jpg)

Na hrázi rybníka, na vyvýšenině nad Venkovským domem U Leknínu, měli mít Valdštejnové postavenou dřevěnou věž, která sloužila pro hlídání případných požárů na rozsáhlých lesních pozemcích jejich panství. Dnes je vršek porostlý duby, základy původních staveb a několik sklepů se zde dochovaly do dnešních dnů.

Pohled na vyvýšeninu v zimě

jarní vrch (jpg)

Uměle vytvořená průrva odvádějící vodu z Břehyňského rybníka Břehyňským potokem do Máchova jezera.

DSC_0274 průrva (JPG)

Pohled přes rybník k Velké Bukové a lesům bývalého vojenského prostoru Ralsko

Rybník a lesy (jpg)

Vypuštěný rybník (autor fotografie Lukáš Veselý)

brehyne (jpg)

Celý dům je nekuřácký. Kouřit je možné na zahradě.

Ubytování pouze bez domácích mazlíčků.